מודול אזור אישי


איפיון_אזור_אישי.docדגשים לבדיקות

 • בדיקת תהליך רישום
  • נתוני טופס רישום 
  • העלאת קובץ קורות חיים בפורמטים שונים
  • הקמת סוכנים בהתאם למאפיינים (או אי הקמה אם המשתמש לא בחר).
 • תצוגת אזור אישי למשתמש
  • חיפוש שמירת משרות והצגתם ב"התאמות חדשות" יחד עם משרות מהסוכן
  • בדיקת משרות שבתהליך (לבדוק עם ידין שהווב סרביס עובד)
  • בדיקת הצגת חברות שנשמרו
 • סוכן חכם - הוספה ושינוי סוכנים והצגת משרות מתאימות בהתאם. .

Comments